Jak to že to ostří?

Přemýšleli jste někdy jak vlastně funguje ostření na foťáku? Dnes si představíme to kouzlo, které stojí za každým správně zaostřeným snímkem. 72794289

Ostření ve fotoaparátech je realizováno v samotném objektivu fotoaparátu, kdy posouváme čočkou objektivu a hledáme správný bod zaostření. Toto platí pro manuální ostření fotoaparátu. Tu část s vyhodnocením a hledáním správného bodu zaostření v dnešní době zajišťuje automatika umístěna ve fotoaparátech. Jak tato automatika funguje? Na obrázku je krásně znázorněna cesta světla do hledáčku. Můžeme vidět, že část světla (přerušovaná čára) se odchyluje (2)(3) a míří do něčeho co se nazývá AF modul nebo AF senzor. AF senzor slouží právě pro vyhodnocování správného zaostření scény.

af21

Pasivní kontrastní měření

Z názvu si více technicky založení jedinci vydedukují, že nepoužíváme žádný externí zdroj pro měření. Měření a vyhodnocení se provádí na základě snímané scény a jeho kontrastu.

Co je kontrast? Zjednodušeně, pokud bychom vzali malý kousíček snímku, tak je to rozdíl v barevnosti, jasu apod. mezi první polovinou toho kousíčku a druhou polovinou. Například. přechod černá – bíla

U kompaktního fotoaparátu je AF snímač samotný snímač fotoaparátů. U zrcadlovek je pro tuto činnost vyhrazen vedlejší snímač, který je zpravidla umístěn za polopropustným zrcátkem. Viz. AF module(4) v obrázku výše.

Proč se měří zrovna kontrast? Je to díky tomu, že kontrast je míra rozdílu jasů a jas lze snadno pomocí snímače měřit. AF snímač hledá bod s největším rozdílem jasů. Ten potom tento nejvyšší rozdíl vyhodnotí jako správnou rovinu ostrosti.

Měření se provádí pohybem čoček uvnitř objektivu dopředu a dozadu, jak již bylo řečeno výše. Kontrastní ostření ovšem prohledává celou cestu čočky, tudíž jede a na moment přeskočí správnou rovinu ostrosti a když zjistí že je kontrast horší a horší, vrací se zpět. Dá se říci že chvíli jakoby kmitá kolem toho správného bodu než zaostří správně. Z toho plyne veliká nevýhoda. Rychlost! Další nevýhodou je, že díky měření kontrastu není tento způsob vhodný pro focení v málo osvětlených místech či mlhy nebo nekontrastní scény, jako je např. papír.

Je ovšem levný a celkem přesný a nevyžaduje žádné speciální AF snímače. Díky tomu se využívá stále v kompaktních fotoaparátech, mobilních telefonech.

Pasivní fázové měření

phaseTento systém využívá dvou speciálních AF snímačů, do kterých se rozdělí snímaná scéna a vzájemně je porovná. Jde o to, že jeden bod v scéně prochází čočkou v celé jeho délce (stejně jako obrázek výše). Pokud dopadne na snímače stejně, tak systém vyhodnotí jako správě zaostřené. Pokud dopadne každý na jinou číst svého snímače, systém vyhodnotí scénu jako nezaostřenou. Tento systém dokáže využít přijímaných informací a vyhodnotit jak rychle a kam má posunout čočku objektivu aby byl výsledný motiv zaostřen. Z toho plyne veliká výhoda a to, že je mnohem rychlejší než kontrastní měření, ale díky speciálním snímačům je ovšem dražší.

Dále existují aktivní systémy ostření, které využívají jiného zdroje než je snímaná scéna. Patří mezi ně laserové ostření, ultrazvukové ostření apod.

Napsat komentář